top of page

I. Sochařské sympozium Nova Huta / Sinteu 2018

První sochařské sympozium Nova Huta (2018) v Rumunsku, kterého se účastnil Juraj Čutek, Boris Jirků,  Jakub Bachorik a já.

První sochařské sympozium konající se v Rumunsku / Sinteu ( Nova Huta ). Účastnili se ho výtvarníci: Boris Jirků, Juraj Čutek, Peter Nižňanský, Jakub Bachorik. Tématem prvního ročníku byla Křížová cesta. Každý autor zpracoval jedno vybrané zastavení.

bottom of page